Thủ thuật

Screenshot 2 1

Hướng dẫn tạo mật khẩu cho tệp zip

Zip Định dạng tập tin Mô tả Được dịch từ tiếng Anh–ZIP là một định dạng tệp lưu trữ hỗ trợ nén dữ liệu không mất dữ liệu. Tệp ZIP có thể chứa một hoặc nhiều tệp hoặc thư mục có thể đã được nén. Định dạng tệp ZIP cho phép một số thuật toán …

Hướng dẫn tạo mật khẩu cho tệp zip Đọc Thêm

Scroll to Top