Screenshot_23

Hướng dẫn thêm mới và thay đổi vai trò của thành viên

Hướng dẫn thêm thành viên và đổi vai trò trong WordPress

Giới thiệu

WordPress là gì ?

WordPress

Giao diện lập trình ứng dụng

Mô tả

WordPress là một Hệ quản trị nội dung Mã nguồn mở miễn phí viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP cùng với cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB. WordPress là hậu duệ chính thức của b2/cafelog, được phát triển bởi Michel Valdrighi.
Screenshot_23

Hướng dẫn

Đầu tiên, bạn vào mục thành viên của wordpress

Thêm thành viên

Screeddnshot_20

Trong mục Thành viên, bạn chọn Thêm mới

Screenshssot 20

Nhập tên người dùng, Email, họ, tên, trang web, mật khẩu, ngôn ngữ Tiếng Việt,vai trò rồi chọn Thêm người dùng mới

Screenshotxdds_20
Screenshotvd_20

Previous
Next

Chỉnh sửa vai trò thành viên

Đầu tiên, bạn chọn thành viên cần thay đổi vai trò, rồi chọn vai trò và chọn Thay đổi

Screenshotssa_20
Screenshfw21221ot_20

Các bạn hãy bình luận phía dưới nhé ! Cảm ơn bạn đọc bài viết

 

1 thought on “Hướng dẫn thêm mới và thay đổi vai trò của thành viên”

 1. Hi, Mahmud Ghazni Here. I’m a Professional IT Freelancer from Bangladesh. First of all, I apologize for making such a comment on your website. You may think this is spamming but I’m just doing this to draw the attention of those websites owner who need the help of an Expert.
  .
  Recently your website caught my attention while searching for something else. After entering the website, it seems that your website is brand new or not yet properly configured. That means you may need a professional help. And if that happens then, I think I’m in the right place. As a Professional IT Freelancer, I have been serving various IT companies in my country (Bangladesh) for the last 3 years. Due to the current Covid pandemic situation and the impact of the lockdown, many companies have closed down. That’s why I’m currently offering freelance services to international clients. Since I am a new Freelancer in the online marketplace, That’s why I’m trying to reach clients in various ways.
  .
  Know more about my services :- https://ghazni.me
  .
  You can hire me within your budget price if you need any WordPress related service like WordPress Theme Customization, Speed Optimization, PSD to WordPress Convert, Fixing 500 & 404 Errors, Website Clone or Migration, On-Page SEO Setup, Malware Removal, BulletProof Web Security Setup, Fixing other WordPress issue or bugs etc.
  .
  If you need any kind of WordPress related services, Feel free to contact me. I am always ready to serve you. Hopefully, I will be able to gain your trust and satisfaction.
  .
  .
  Best Regards,
  Mahmud Ghazni
  Email : [email protected]
  Phone : +8801322311024 (WhatsApp)
  Website : https://ghazni.me

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top